KDU:s jämställdhetspolitiska manifest

Igår skrev jag på twitter att jag skulle ha en så kallad rant idag. Men upptäckte att det nog hade blivit osammanhängande. Genomgången som följer är inte fullständig på något ett sätt, utan det är nedslag och axplock som föll mig i smaken. Jag lämnar inledningen därhän, den får stå oemotsagd. För det här blev ändå mycket längre än vad jag tänkt. Men, här kommer det. Det kristdemokratiska ungdomsförbundets jämställdhetsmanifest, sett ur mina feministiska ögon. Manifestet kan läsas i sin helhet här. Det fetmarkerade är punkter ur manifestet, det inom citationstecken är citat och det i punktform kommer från mig.

Lika utfall vs. Lika möjligheter

”Jämställdhet definieras av många som uppnådd när det existerar en rättvis fördelning av makt och resurser mellan män och kvinnor. Det finns däremot en tydlig konflikt i synen på vad som borde klassificeras som rättvist.”

 • Feminismen innehåller också en del om lika möjligheter, utöver problematiken i den extrema snedfördelningen av makt (chefspositioner) och resurser (kapital) som råder i dagens samhälle. Men enlig KDU verkar det inte som den snedfördelningen är något problem?

”Något som däremot är mer sällsynt är att debattörer lyfter fram de fall där män är de som förfördelas. Som det faktum att pojkar inte lyckas lika bra i skolan, att män har svårare att vinna vårdnadstvister eller att de är överrepresenterade i brottsstatistiken.”

 • Att män har sämre hälsa och kortare livslängd beror till viss del på livsstilsval, som att utöva – och därmed också ibland utsättas för – våld, förtränga känslor, dricka alkohol, obenägenhet att uppsöka sjukvård, yrkesarbeta övertid. Detta är alla komponenter i en patriarkal mansroll, en mansroll som feminismen vill omförvandla så att män är människor framför att vara sitt kön. Skulden ligger åter hos patriarkatet och inte hos feminismen. Läs mer: 

”Det som är intressant för oss är vad som hindrar att män och kvinnor får göra de livsval de själva vill. Om vi alla bereds lika möjligheter att välja vår framtid och behandlas efter lika principer och villkor, är det inte ett problem om representationen ser olika ut i styrelserummen eller om landets mammor är hemma mer än papporna.”

 • En av grundbultarna inom feminismen är att frigöra individen så att inte människor begränsas av de normer som idag är kopplade till våra kön. Och ja, det finns en problematik i att representationen ser olika ut. Den stavas cash. I det kapitalistiska systemet så är pengar = frihet. Jag hävdar att det sneda fördelningen av kapital och inkomst är dålig ur ett jämställdhetsperspektiv, KDU gör det inte.

”När kvinnor fick möjligheten att göra värnplikt i början av 1980-talet, försvann också den sista lagstiftningen som gav mannen rättigheter som kvinnan inte hade. Det enda som finns kvar är några motiverade skillnader mellan män och kvinnor i lagstiftningen (t.ex. brottsbalkens skrivelser om barnadråp resp. kvinnofridskränkning). Men sedan den sista lagen som förfördelade kvinnor försvann 1983 går det att diskutera huruvida jämställdhet som politisk fråga alls är relevant.”

 • Låt oss bara konstatera att vi inte är överens där. Alls.

Om kön, genus och feminism

”Det finns en föreställning om att de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor endast skulle vara rent kroppsliga, och inte på något plan omfatta vårt sätt att tänka eller vara som människor. Det är en väletablerad, för att inte säga dominerande uppfattning i de flesta politiska kretsar.”

 • De likartsfeministfundamentalisterna är verkligen i majoritet i den politiska sfären. Eller vad säger alliansen?

”I debatten om könen lyfts inte sällan frågan om den minoritet i samhället som inte vill definiera sig utifrån något av de två könen […] Men att utifrån detta tvinga fram en könsneutral samhällsplanering, som bannlyser det djupt naturliga mänskliga draget att dela in sina medmänniskor i kvinnor och män, är naturligtvis något fullständigt verklighetsfrånvänt. Samhällets kulturella, sociala och fysiska infrastruktur bör planeras i första hand med folkflertalets intressen i centrum.”

 • Nej. Det handlar om att bygga tre omklädningsrum, inte ett. För att slänga en blinkning åt Blondinbellas resonemang.

”Därför är det orimligt att vi ska sluta använda de könsbetingade personliga pronomen hon och han, till förmån för hen, av hänsyn till de som inte vill tillskriva sig en könsidentitet. Det är också naivt att tro att det skulle bidra till ökad jämställdhet om vi upphörde att använda dagens personliga pronomen.”

 • KDU ska alltså bestämma vad människor ska identifiera sig som? So much for individens frihet.

“I denna debatt vänder sig KDU mot feministerna och deras föreställningsvärld, som vi menar är grundad i marxistisk konfliktteori.”

 • ”Marxistisk konfliktteori”, skulle vilja höra Anders Borgs analys av det, den gamle feministen.

Om kvotering:

”Kvotering fungerar också som en genuin glädjedödare. Ett exempel är hur man i vissa vänsterorienterade ungdomsförbund väljer att kvotera talartiden vid de politiska diskussionerna på sina kongresser. Varannan talare måste vara tjej och varannan kille, vilket gör att om det är en fråga där det saknas intresse från deltagare från ena könet så får frågan inte diskuteras alls. Ett liknande exempel finns från svenska genuscertifierade förskolor, där könsstereotypa leksaker blir kvoterade och pojkarna får sluta spela innebandy om inga tjejer har spelat innebandy på länge. Vid dessa fall anses det statistiska utfallet som viktigare än det genuina engagemanget och intresset.”

 • Jo det där med kvotering kan vi…

Jämställdhetssatsningar av allehanda slag?

”När det framkommer statistik som visar att det råder bristande jämställdhet någonstans i samhället brukar många politikers snabblösning vara att göra en jämställdhetssatsning av något slag. Det är sällan man specificerar vad som ska uppnås av satsningen som sådan”.

 • Inte? Har de överhuvudtaget läst någon jämställdhetspolitisk satsning? 

Mer pengar till genusforskningen?

”KDU vill se en strypning av de riktade bidragen till de genusvetenskapliga institutionerna på ett liknande sätt som skett i Norge. Vi föreslår också att Nationella Sekretariatet för genusforskning, som närmast utvecklats till en tankesmedja för radikalfeminism än ett produktivt forskningsorgan, avvecklas.”

 • Öppen fråga: har någon ur KDU någon gång läst någon avhandling som publicerats på sekretariatets hemsida

Om arbetsmarknaden:

”Vi avvisar feministernas idéer främst eftersom deras praktiska förslag gör våld på andra, viktigare, politiska principer: på egenmakt, på personligt ansvarstagande, på politikens gränser och på en familjepolitik med barnet i centrum.”

 • Feminismen bygger bland annat på rätten till sin egen kropp och att individen ska få göra sina egna val, utan påtryckningar från samhället (egenmakt). Personligt ansvarstagande är centralt bland annat vad det gäller kritiken mot den våldtäktskultur vi lever i. Säg den feminist som inte vill att ett barns rättigheter och välmående går i första hand.

”Vi avvisar feministernas idéer främst eftersom deras praktiska förslag gör våld på andra, viktigare, politiska principer […] Vänstern ser automatiskt olikheter som en del av en konspiration; en del av ett strukturellt förtryck. Borgerlighetens kanske viktigaste uppdrag att är motsätta sig detta. Och i debatten om löner har man definitivt misslyckats.”

 • Den slentrianmässiga hopklumpningen av vänstern/feminismen är ju intressant.

”Vi tror att det går att nå längre om man inte skyller allt på en påstådd könsmaktsordning och ett patriarkat, utan istället försöker se vad det är för intressen och egenskaper som bidrar till att vi gör så olika livsval. Denna diskussion bör dock inte styras från politiska instanser.”

 • En kort fundering, om inte diskussionen kring en jämn könsfördelning bör styras politiska instanser, varifrån ska den då initieras? Är det köksbordsresonemanget som ska lyftas upp till styrelseborden? Näe, det tror jag inte. Det är avsaknaden av en tydlig jämställdhetspolitik som har givit oss den sneda fördelning som vi ser idag.

Jämställdhet enligt oss

”Eftersom vi ser på män och kvinnor som kompletterande anser vi givetvis att båda fyller en viktig funktion och att vi i större utsträckning bör ta tillvara på de egenskaper vi har.”

 • Män som gillar män då? Kvinnor som gillar kvinnor då? Personer som inte tillskriver sig någon av de traditionella könsrollerna, kan inte de komplettera varandra?

Som en avslutning så tar jag med KDU:s punktlista för att göra saker lite mer estetiskt tilltalande och för att kanske mjuka upp debattfingrarna.

KDU

KDU

Så där. Pust, suck, stånk och stön. Det här blev ju längre än vad jag trott. Men jag skrev ju ut att jag skulle göra en analys, då är det bara att bita i det sura. Kommentera gärna om du känner för det, en som jag skulle vilja notera så här på slutet är att de ägnar en stor del av texten till att beskriva vad de anser vara fel med feminismen, utan att egentligen förstå vad feminism handlar om. Samt att de skriver om en del symbolfrågor som ”fått ta energi från verkliga jämställdhetsproblem.” Vad som är ”verkliga jämställdhetsproblem” låter de vara osagt.

Ha det bra allihopa

Annonser

2 thoughts on “KDU:s jämställdhetspolitiska manifest

 1. Lätt att hänfalla åt ”de fattar ingenting” (eftersom de faktiskt inte fattar nånting) när ”jämställdhetsmanifestet” mer liknar ett antifeminismmanifest. Men det vore ju inte så konstruktivt. För det första, typiskt dålig politisk strategi att fokusera på vad de inte ska göra, snarare än vad de faktiskt ska göra. För det andra så verkar det faktiskt inte som de har fattat någonting. Men kul för SD att ha en bästis i antifeminismträsket antar jag.

  • Intressant det där i hur de lägger så pass stor del till att kritisera feminismen, särskilt eftersom som de uppenbarligen inte kunskap om vad den innefattar i realiteten.

   Och ja, en sträcker inte ut sin haka så mycket om en hävdar att det är KD som ligger närmaste SD i sin familjepolitik (om en ska använda det begreppet)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s